Webpaden

Geschikt voor groep (5)- 6-7-8

Inmiddels al meer dan 100 webpaden over de meest verschillende onderwerpen.
Webpaden zijn te gebruiken als extra aanvulling of verdiepingsmateriaal op de gewone lesstof en zijn niet gebonden aan een bepaalde methode.


Webpaden bestaan uit gewone opdrachten, doe-opdrachten en plus-opdrachten.

De gewone opdrachten bevatten vragen over het onderwerp, gesteld op verschillende manieren: open en gesloten vragen, invuloefeningen, vragen in de vorm van een puzzel, multiplechoice-vragen, enz.
Meestal zijn er 9 gewone vragen.

Daarna zijn er 3 of 4 doe-opdrachten.
Een doe-opdracht kan een creatieve opdracht zijn in de vorm van een kleurplaat, bouwplaat of iets anders, een woordzoeker maken, spelletje doen, extra informatieve video bekijken, enz.

Tot slot zijn er bij de meeste webpaden 1 of 2 plus-opdrachten toegevoegd.
Plus-opdrachten zijn bedoeld voor leerlingen die iets meer aankunnen of voor de echte plus-kinderen.
Plus-opdrachten zijn facultatief, evenals de doe-opdrachten overigens.
Ze hoeven ook niet allemaal gemaakt worden, de leerling (of leerkracht) kan er een keus in maken.

Bij het webpad zijn 2 documenten toegevoegd:

  • een Word-werkblad, waarbij de leerling het document downloadt, op de computer invult en het vervolgens opslaat in zijn of haar leerlingenmap.
    Gaat een leerling op een ander tijdstip verder dan wordt het opgeslagen werkblad geopend en weer bewerkt.
  • een pdf-werkblad. Dit moet van tevoren worden afgedrukt, waarna de leerling het op papier kan invullen. In het pdf-werkblad zijn lijntjes toegevoegd, waarop het antwoord geschreven kan worden.

Antwoordbladen:

In de kolom rechts vindt u alle webpaden. Ze zijn vanaf 2006 gemaakt en kunnen dus in opzet verschillen.
Australië was het eerste (2006) en ruimtevaart (2020) de laatste.