Minipaden

Geschikt voor groep eind groep 4,
groep 5 en begin groep 6

Inmiddels al meer dan 60 minipaden over verschillende onderwerpen.

Minipaden bestaan uit 4 opdrachten.
Elke opdracht bestaat uit een multiple-choice-vraag bij een clip van Schooltv.
Incidenteel wordt een YouTube-filmpje in veilige modus of full-screen gebruikt.

De leerling luistert naar de clip en beantwoordt daarna de vragen, waarbij ze op het werkblad   de goede zinnen aankruisen.
Het is dus verstandig om de leerling een koptelefoon te laten gebruiken.

Ook heeft een minipad 2 doe-opdrachten, die bestaan uit een kleurplaat en een andere opdracht. Dat kan een spelletje zijn, een knutselwerkje of iets anders.

Het werkblad is een pdf-document dat vooraf moet worden afgedrukt.
Het is handig om de kleurplaat al van tevoren op de achterkant van het antwoordblad af te drukken.

Kinderen zijn uitstekend in staat om het werkblad zelf te kunnen nakijken.
Omdat alle minipaden dezelfde structuur hebben en op dezelfde manier worden aangeboden, hebben kinderen een duidelijk houvast.
Eén minipad klassikaal voordoen en alles is duidelijk.

Minipaden kunnen goed worden ingezet in een circuitvorm, bij zelfstandig lezen of bij het documentatiecentrum.

Antwoordbladen:

In de kolom rechts vindt u alle minipaden.