HOD-spots

HOD-spots zijn uitermate geschikt voor kinderen die meer en hoogbegaafd zijn in groep
6-7-8. 

HOD-spots doen een beroep de Hoger Orde Denkvaardigheden volgens de taxonomie van Bloom en worden gecombineerd met de 8 intelligentieprofielen volgens Gardner. Ook denksleutelopdrachten zijn in een HOD-spot gebruikt.

Alle HOD-spots zijn te vinden op deze pagina.