Antwoordbladen

Antwoordbladen bij de diverse sites
(zie boven) zijn op verschillende manieren te bestellen.

Gebruikt de school veel van mijn materialen, dan is het absoluut het voordeligst om het basispakket B 2020 aan te schaffen.
Het betreft een eenmalige aanschaf en de school mag de antwoordbladen dan blijven gebruiken in alle groepen. Nu al meer dan 330 antwoordbladen !!
De antwoordbladen zijn echter verbonden aan de school.
Als een leerkracht wisselt of vertrekt van school, mag hij/zij de antwoordbladen niet meenemen en elders gebruiken.

Wilt u incidenteel een antwoordblad gebruiken of gewoon eens uitproberen, dan kunt u dat direct aanschaffen en downloaden via de site van Knoowy.

Op deze pagina staat een hele lijst van alle beschikbare antwoordbladen.
Wilt u bijvoorbeeld alléén alle antwoordbladen van de webpaden, dan kan dat ook.
Kijk bovenin elke box of dit beschikbaar is. 
Let op, dat de antwoordbladen van 2020 nog niet zijn toegevoegd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming